O nas

Rabsztyn przez wieki był siedzibą niegrodowego starostwa. Siedzibą starosty – urzędnika królewskiego był zamek, a po jego zniszczeniu podczas Potopu – dwór. Starostwa zostały zlikwidowane po trzecim rozbiorze. Nową jednostką administracyjną stała się gmina. Zaczęto je tworzyć jeszcze w Księstwie Warszawskim, ale podstawy prawne dał art. 84 Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego z 27 XI 1815 roku, w którym stwierdzono, że „…w każdej zaś gminie będzie wójt, dla wykonywania rozkazów rządowych, jako ostatnie ogniwo administracji rządowej”. Rabsztyn stał się zatem siedzibą rozległej gminy, która mniej więcej obejmowała obszar dawnego starostwa. Początkowo wójtami byli właściciele lub dzierżawcy dóbr. W 1826 roku dobra rządowe Rabsztyn i Czubrowice składały się z folwarku Rabsztyn, wsi Skalskie, Sikorka z browarkiem, Bogucin, Golczowice (młyn, tartak, stępy oraz browarek); folwarku Hutki, wsi i młyna Hutki, młyna Koślickiego, wsi Pomorzany z dwoma browarkami, folwarku realność Roznos, wsi Kosmolów, Zederman, Zimnodół, Osiek, Sieniczno, Czarna Góra, Racławice, folwarku Czubrowice i wsi z młynem Czubrowice. Sytuacja zaczęła się zmieniać po wejściu w życie ukazu o gminach wiejskich z 1859 roku. Musiała zatem powstać siedziba wójta. Prawdopodobnie okazały, drewniany dom będący siedzibą Gminy Rabsztyn powstał po powstaniu styczniowym, kiedy w marcu 1864 roku wprowadzono reformy ustroju gminnego. Gmina Rabsztyn istniała do okresu okupacji, kiedy jej główna część, czyli wsie Bogucin, Golczowice, Gorenice, Olewin, Osiek, Pomorzany, Rabsztyn, Sieniczno, Skalskie, Wiśliczka i Zimnodół zostały, podobnie jak Olkusz włączone do III Rzeszy, a reszta znalazła się w składzie Generalnego Gubernatorstwa. W 1941 roku Gmina Rabsztyn została zlikwidowana i przekształcona w gminę Ilkenau-Land. W okresie okupacji, w dawnym budynku Urzędu Gminy mieścił się niemiecki posterunek graniczny i celny. Po wojnie Gmina Rabsztyn została przywrócona. Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 14 gromad: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Gorenice, Kosmolów, Olewin, Osiek, Podlesie, Pomorzany, Rabsztyn, Sieniczno, Skalskie, Zawada, Zederman i Zimnodół. Gmina Rabsztyn została zlikwidowana 29 września 1954 roku wraz z reformą administracyjną.